Wie zijn mijn cliënten?

Deze zijn alleen te duiden als: heel verschillend. Zij variëren sterk in leeftijd, achtergrond, opleiding, relatie, wel/geen werk, functieniveau etc. Ik richt mij niet op een bepaalde groep of problematiek maar wil er zijn voor wie denkt: daar moet ik zijn. Je bent welkom als particulier maar ook als je werknemer bent en je werkgever mij inhuurt.

Cliënten aan het woord

Ik heb clienten om hun beleving gevraagd. Hun reacties tref je hierna aan zoals ik ze ontving.

Arturo (32) Levensweg ontwikkeling

"De coaching en begeleiding van Avive/Ad hebben mij nieuwe perspectieven gegeven. Ik als lerende jongeman heb goed kunnen bespreken wat er speelt. Samen ontdekte we nieuwe invalshoeken en bleef het persoonlijk. Alles wordt helder per sessie, naarmate je verdiept in persoonlijke beslissingen en je zaken bespreekt waarover je nog niet eerder op die manier had nagedacht. Tevens leerde ik veel bij zoals bijvoorbeeld een simpele maar zeer effectieve ademhalingstechniek wat mij de rust geeft die ik op dat moment zoek en nodig heb."

Elaine (36) Burnout klachten

“Ad kan goed luisteren. Hij kan dingen in een breder perspectief plaatsen zodat de situatie helderder wordt. Onderliggende oorzaken en 'werkpunten' worden zichtbaar. Naast heel praktische aanwijzingen laat Ad het je ook met oefeningen direct voelen en ervaren zodat de implementatie van de praktische aanwijzingen gemakkelijker gaat. Elke keer als ik bij Ad vandaan kom zijn een hele hoop dingen opgehelderd, puzzelstukjes op hun plaats gevallen. Ik kan aan de slag met zijn aanwijzingen. Zo werk ik stap voor stap aan mijn herstel, ik wens iedereen  daarbij zo'n goede coach als Ad toe!”

Elisabeth (57) In echtscheiding

“Ad straalt een heerlijke rust en zeer zekere interesse in zijn mede-mens uit. Zo stelt hij zich ook op. Bij hem voel je al gauw dat je er helemaal mag zijn met alles wat er is! Dat alleen al werkt ontspannend en helend, en dan heeft-ie nog niets 'gedaan'!!! Liefdevol laat hij je uitgebreid je verhaal doen om er vervolgens zijn wijze licht op te laten schijnen. Hij belicht, ontwart en steunt daarmee op een heel mooie en liefdevolle wijze. Neemt het niet van je over, maar helpt je op een rustige manier je te laten in-zien wat er nou eigenlijk 'speelt' om je eigen benen er weer goed onder te krijgen (nadat je wat was uitgegleden!!) zodat je zelf, heel relaxed, jouw eigen pad weer verder kunt gaan......Een wijs en liefdevol mens die vanuit bezieling zijn medemens wil en kan helpen. Ik zeg: Doen! (twijfel niet, maar gun jezelf dit 'Licht op jouw proces'!)”.

Eric (21) Verlegenheid

“Ik voelde me tijdens de coaching helemaal geaccepteerd. Ad reageert altijd oprecht waardoor er een vertrouwensband is ontstaan. Ik heb in alle gesprekken nooit het gevoel gehad dat ik iets raars zei. Door er steeds dieper op in te gaan zijn we bij de kern van het probleem terecht gekomen. Ik vind het fijn dat Ad uitlegt wat hij doet zodat ik mezelf beter kan begrijpen. Ik vind Ad een goede en vertrouwde coach”.

Frida (49) Terugkeer naar werk

"Via een re-integratieburo zijn wij aan elkaar gekoppeld om een 2e spoortraject te volgen. Een geheel nieuwe ervaring voor mij na een jaar waarin ik vooral intensief met mijn gezondheid en herstel bezig was. Terugkeren in mijn oude functie was mijn streven. De wetgeving vraagt (eist) een 2e spoortraject in een 2e ziektejaar en dus had ik me daar in te schikken ! Ad, je hebt geduld en begrip getoond, geluisterd en me gecoacht om te zorgen dat ik aan alle verplichtingen voldeed. Daarnaast was het een prettige ervaring om samen wat te filosoferen over het leven, (reis)ervaringen te delen en "gewoon" met elkaar in gesprek te gaan - je straalt rust uit. En gelukkig kon ik uiteindelijk volledig terug keren naar mijn eigen werk. Bedankt!"

Hans (54) Ontslag

 "Ik ben bij Ad terechtgekomen omdat ik heel veel moeite had met mijn volkomen onverwachte ontslag. Ik had een ongelofelijke woede en machteloosheid in me. Ad heeft me in laten zien dat ik vorige tegenslagen ook overwonnen heb en dat ik met nieuwe energie op zoek kan gaan naar een nieuwe baan."

 

 

 

 

 

 

Kees (46) Op zoek naar 'zichzelf zijn' op het werk

"De gesprekken met Ad hebben ertoe bijgedragen dat ik steeds meer beslissingen neem op basis van mijn onderbuikgevoel en dat ik minder de zaken afweeg via mijn bovenkamer. Ik heb geleerd om rust te vinden op momenten dat ik de spanning voel stijgen. Dat lukt mij door zaken meer en meer met anderen bespreekbaar te maken en mijn gevoel met hen te delen. Ik ben in staat tevreden te zijn met de resultaten die ik boek in plaats van kritisch te zijn op mijn eigen functioneren en te streven naar perfectionisme. Ik heb geleerd om meer en meer de verwachtingen van anderen te managen in plaats van "te denken" wat anderen van mij verwachten. Simpelweg door ideeën en oplossingsrichtingen in een eerder stadium te delen. Dit brengt niet alleen meer innerlijke rust maar zorgt ook voor verbinding."

Lia (55) Ontslag/Werkloosheid

“Coaching door Ad biedt: wijze levenslessen, laat je de keerzijde van je ervaringen inzien, 
heeft veel levenservaring in problematiek van werk en mensen, doet dit met een open blik en krachtige uitstraling, vanuit zijn verbinding met de aarde en alles wat er leeft”.

Linda (36) Spanningsklachten

"Mijn gesprekken met Ad heb ik ervaren als een moment van rust en een moment voor mezelf. Ik wilde van mijn spanningsklachten af en wist dat de oorzaak van die klachten bij mijzelf lagen. Maar ik wist niet waar ik moest beginnen. En Ad heeft mij op een prettige en constructieve manier uitgedaagd om naar mezelf te kijken en om mijzelf te waarderen om wie ik ben. Stap voor stap kwam ik steeds verder en kreeg ik nieuwe inzichten. Ik heb patronen leren herkennen en kreeg handvatten aangereikt om die patronen te doorbreken. Soms heel praktisch in een schema of een gedicht en andere keren duurde het wat langer voordat het kwartje viel. En dan was het prettig om de steun van Ad als mijn coach te ervaren."

Marianne (67) Eenzaamheid

“Ik was al veel langer bezig met mijn probleem, maar door deze coaching kreeg ik andere inzichten. Ik ervaar het als een verrijking/verdieping, en het gaat nu ook sneller. Het feit dat mijn oorspronkelijke vraag er niet toe deed omdat het probleem in mij zit en dit om een oplossing vraagt, met alles er op en er aan, was een eye-opener. Ik voel mij nog steeds erg eenzaam, maar Ad heeft mij wel de weg laten zien hoe ik hier anders/beter mee om kan gaan. Vanuit acceptatie van wat er is. Ik leer stap voor stap te voelen en sta nu op het punt om nieuwe contacten aan te gaan. Ik omschrijf Ad zijn coaching als: prettig, goed, open, vertrouwenwekkend, adequaat en verhelderend”.

Marieke (52) Levensinvulling

“Ad’s coaching heb ik als zeer prettig ervaren. Hij creëert een veilige omgeving door met volle aandacht aanwezig te zijn, zonder te oordelen. Door zijn vraagstelling zet hij aan tot bezinning zodat ik zelf mijn situatie helderder kon zien. Zijn kwaliteit zou ik dan ook als “aanwezigheid” met een hoofdletter betitelen.”

Nicole (27) Carriere verandering

Ik ben via via bij Ad terecht gekomen. Ik ben onlangs van werk veranderd en dit heeft voor mij grote veranderingen met zich mee gebracht. Ik heb in korte tijd hele andere verantwoordelijkheden gekregen, wat er voor zorgde dat ik me om allerlei uiteenlopende zaken druk maakte. Dit zorgde ervoor dat ik al snel aanvoelde dat ik moest leren met deze veranderingen om te gaan en dat ik voor mezelf en anderen meer duidelijkheid moest creëren. De coaching van Ad heeft mij inzicht gegeven in de zaken die deze druk en stress veroorzaakten. Hierdoor heb ik leren beseffen dat het me niks oplevert om me vooraf druk te maken om mogelijke situaties. Met kleine opdrachten heb ik leren kijken naar welke gedachten direct bij me opkomen en welke gedachten ik zelf kan veranderen. Ik maak me soms nog steeds druk om bepaalde dingen, maar ik kan dit gelukkig ook snel omzetten in andere gedachten en er beter mee omgaan!

Nicole (41) Balans vinden

Waar ik aanvankelijk dacht dat ik wilde leren om meer grip te krijgen op mijn situatie, ontdekte ik met de hulp van Ad dat de uitdaging juist lag in het leren loslaten. Door los te laten en me open te stellen, ontstond ruimte voor verandering. In mezelf én in mijn omgeving. Ik ontdekte dat patronen die ik me eerder in het leven had eigen gemaakt, nu contraproductief werkten. Wat ooit fungeerde als overlevingsmechanisme, bleek in mijn huidige leven niet meer functioneel te zijn. Bepaalde gedachten vertroebelden steeds mijn blik en belemmerden mij dan in mijn handelen. Ad kan ondersteunen bij het losweken van dit soort patronen.

Ik had me voorgenomen de weg naar mezelf te hervinden. Ad moedigde me steeds aan om mijn aandacht naar binnen te richten en mezelf daar de vraag te stellen: “wat heb ik nodig?”, om van daaruit mijn acties te bepalen. Dit heeft  me geleerd om weer meer te vertrouwen op mijn innerlijk kompas. Dit is wat ik nodig heb om problemen het hoofd te bieden en om mijn intensieve werk vanuit mijn passie te kunnen blijven doen. Gaandeweg voelde ik me weer meer in balans.

 

“Herstellen doe je zelf” is het credo in mijn vak. Dit heeft voor mij een diepere betekenis gekregen, waarvoor ik Ad én mezelf zeer dankbaar ben. Ik ben me er nog meer van bewust geworden hoe veerkrachtig wij mensen zijn!

 

 

 

 

 

 

 

Peter (47) Loopbaanvervolg

“Ik heb al met veel mensen gesproken over wat mij te doen staat in het leven. Over wat mij beweegt, wat mij raakt en waar ik gelukkig van word. Je moet veel dingen echter zelf letterlijk aanpakken heb ik gemerkt. Door de coaching van Ad werd me duidelijk dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid in deze moest gaan nemen; dat probeer ik nu. Stukje bij beetje levert me dat bijvoorbeeld op: dat mijn leven een zoektocht is en zal blijven en om tevreden te zijn met mezelf. Het gras is immers lang niet altijd groener bij de buurman.

Verder heb ik ervaren dat je realistisch moet zijn tegen jezelf; je grenzen kennen en deze ook aan durven te geven ten opzichte van anderen. Dus voor jezelf opkomen, en kijken naar wat er nu echt belangrijk is voor jezelf. Durven te leven”.


Petra (50) Loslaten

Ik heb de coaching van Ad als zeer waardevol ervaren. Ik heb de nodige inzichten gekregen waardoor ik me bewust ben waarom ik dingen op een bepaalde manier doe en hoe het anders kan. Voor mij was ook de ruimte die hij me gaf en het geen oordeel hebben over dingen heel belangrijk. Verder is hij een warme persoonlijkheid bij wie ik me op mijn gemak voelde en dat is in dit soort werk erg belangrijk.

Wendy (27) Hyperventilatie en bewustwording

"Door drukte in de dagelijkse gang van zaken kreeg ik last van hyperventilatie. Op aanraden ben ik naar een workshop kennismaken met mindfullness gegaan, welke werd gegeven door Ad en zijn vrouw. De openheid en rust die Ad uitstraalde tijdens deze workshop maakten dat ik mij op mijn gemak voelde. Ad vertelde dat hij ook coachingsgesprekken heeft en toen was voor mij als snel de keuze gemaakt om een kennismakingsgesprek in te plannen. De praktische oefeningen om tot rust te komen en aan mijn ademhaling te werken hebben mij veel geholpen bij de hyperventilatie. Waar ik eerst dacht dat dit een medische oorzaak had, heb ik door de coaching ook inzicht gekregen in een eventuele aanleiding hiervoor. Door het doorvragen, de soms confronterende opmerkingen en de “huiswerkopdrachten” stond ik vaker stil bij mijn drijfveren en dacht ik na over mijn keuzes en wat dat met mij deed. Ik kwam erachter dat ik bij de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt nooit echt bewust erbij heb stil gestaan of ik er zelf gelukkig van werd. Naarmate je ouder wordt, worden de keuzes die je maakt ook steeds groter en ik merkte dat hierbij de schoen begon te wringen. De coaching heeft mij ook praktische handvatten gegeven om zelf bewust sturing te kunnen geven aan mijn leven, patronen te herkennen en te doorbreken, grenzen te herkennen en deze aan te geven. Ik heb dit als zeer positief ervaring, in een vertrouwde omgeving en met een coach die ook open was over zijn eigen levenservaring. Ad, bedankt voor de warmte, het onbevooroordeeld luisteren en de inzichten die je mij gegeven hebt."

 

Yara (52) Naar ander werk

 

Wat voor mij begon als een verplicht onderdeel van het 2e spoortraject dat mijn werkgever mij aanbood en ik accepteerde als een ‘laatste redmiddel’ – is na 10 maanden coaching door Ad geworden tot een traject waarin ik mezelf weer als mens ben gaan waarderen, steeds positiever in het leven weer ging staan en al ‘huiswerk makend’ ontdekte wat mijn sterke (en zwakke) punten zijn. Ad heeft een groot talent in het aanvoelen wat iemand nodig heeft om de volgende stap in zijn leven te kunnen zetten, en laat je vooral zelf nadenken en tot conclusies komen. Waar nodig steunt hij je, wijst je op vastgeroeste denkpatronen, heeft een grote kennis van het vakgebied ‘coaching’ waardoor je na ieder gesprek het gevoel hebt goed bezig te zijn geweest. Een paar van zijn voor mij belangrijkste adviezen waren: ‘kijk zonder oordelen naar jezelf’, ‘sluit een 1e spoortraject af als je eerlijk tegen jezelf kunt zeggen dat daar je toekomst niet meer ligt’. Ook is Ad een expert in ‘Mindfulness’ en hoewel ik te weinig trouw hiermee oefen, is duidelijk aan Ad te merken hoe de mindfulness zijn leven helder houdt. Hij straalt een grote rust uit en daardoor is het fijn om met hem te praten. Mede door Ad’s coaching kan ik de toekomst met een open blik tegemoet zien en daar ben ik heel blij mee!