Info over coaching/counseling

01. Wat is individuele coaching/counseling?

Coachen is een manier om jouw ontwikkeling professioneel te ondersteunen. Het beoogt belemmeringen weg te nemen en te ontdekken wat stimuleert. Dit met de insteek om jouw verlangens en doelen te realiseren. Het ‘individuele’ betekent dat ik 1:1 met jou werk zodat jij zeker bent van maatwerk en privacy.

Voor counseling geldt dit alles ook, de diepte waarop gecoached wordt is anders. Counselen is meer gericht op wie je bent en wat je drijft; je identiteit en zingeving. In mijn manier van werken lopen coachen en counselen door elkaar. Hierna wordt dan ook alleen nog over coaching gesproken. 

02. Waar gaat coaching over?

Coachen gaat over hoe jij je manifesteert in deze wereld en hoe dit voor jou is. Aan de orde komen je prestaties, je houding en gedrag, gedachten en gevoelens. Maar ook jouw overtuigingen, waarden, wie je bent en wat jouw leven zin geeft. Het betreft je persoonlijk welzijn in bredere zin. Het kan dus zowel betrekking hebben op een taak, rol of functie die je hebt als op hoe je in het leven staat.

03. Wanneer is coaching zinvol?

Coachen is zinvol als jouw functioneren of welbevinden hapert en jij daarbij gericht geholpen wilt worden. Dit kan zijn als je voor jouw doen ongewoon uit balans bent, het goede spoor niet kunt vinden, of het gevoel hebt vastgelopen te zijn of daar bang voor bent. Je bent bereid te leren van de situatie om vervolgens je eigen oplossingen te realiseren.

04. In welke context is coaching in te zetten?

Coaching is breed inzetbaar. Dit kan zijn in het kader van: (geen) werk, jouw relatie(s), partner of anderen, bij de opvoeding van kinderen, jouw persoonlijke levenssfeer e.a.. Belangrijk is dat je bereid en in staat bent naar jezelf te kijken. Je zult merken dat anderen het waarderen als jij je laat coachen. Werkgevers of (uitkerings)instanties zijn gebaat bij jouw ontwikkeling en het siert je dat je hier in investeert. Het is krachtig en geen zwakte.

05. Wat vraagt coaching van jou?

Dat je niet langer accepteert zoals het nu is. Vervolgens neem je wellicht een grote drempel; dat je er bij geholpen wilt worden! Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf is precies wat coaching vraagt. Jouw levenslust en talenten doen de rest. Maar je zult steeds moeten werken aan jouw oplossingen. Je krijgt het nieuwe niet kado, het vraagt toewijding en inzet.

06. Wat brengt coaching jou?

Een beter persoonlijk welzijn omdat er een nieuwe balans in je dagelijkse leven ontstaat met een positief vooruitzicht. Je verlangens en doelen worden helder. Je leert je situatie beter te dragen en knelpunten op te lossen die verandering in de weg staan. Je doet nieuwe inzichten op, herontdekt jezelf waardoor er wezenlijk iets verandert in je situatie.

07. Hoe verloopt een coachtraject?

Elk traject is maatwerk en daarom anders voor wat betreft volgorde, inhoud en duur. De stappen kunnen snel en langzaam gezet worden. Soms is een enkel gesprek voldoende en af en toe wil iemand langere tijd steun. Ervaring leert dat in 5 – 8 gesprekken veel te bereiken is. Een gesprek duurt circa 1,5 uur, in aanvang meestal om de 2 a 3 weken, later vaak met grotere intervallen. Na elk gesprek maak je een kort verslag en stuurt me dat toe zodat ik me kan voorbereiden op het volgende.

08. Wat is het verschil met therapie?

Coaching is ontwikkelings- en toekomstgericht terwijl therapie vaker op problemen en het ontstaan ervan gericht is. Bij coaching krijgt het verleden aandacht om belemmeringen die je nu in de weg staan te overwinnen. Therapie is veelal stoornis georiënteerd terwijl coaching gaat over leren en ontwikkelen met als vertrekpunt een gezonde basis.

09. Wat zet ik in als coach?

Van ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven heb ik veel geleerd. Mijn veelzijdige werkervaring, met successen en tegenslagen, hebben me op dat terrein veel inzicht gebracht. Als coach heb ik mij geschoold in uiteenlopende methodes zowel cognitief als spiritueel. Ik zet ze door elkaar in: Rationeel-emotieve thearpie (RET), NeuroLinguistisch Programmeren (NLP), Value-Bases Transformation (VBT), Transactionele Analyse (TA) maar ook Systemisch Werk en Mindfulness. Ik werk 'all inclusive'; zet de hele mens centraal.      

10. Kunnen anderen er bij betrokken worden?

Alleen met jouw instemming kunnen anderen betrokken worden zoals een werkgever, een partner, een hulp- of zorgverlener, een uitkeringsinstantie e.a.. Dit zal altijd gebeuren in jouw belang. Wij maken er vooraf heldere afspraken over. Zonder jouw instemming gaat er geen informatie naar anderen.