Mindfulness brengt je bij je essentie

De oorsprong van mindfulness

Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. De Boeddha gaf aan dat, als je alles in volle aandacht ervaart er in ieder moment en in iedere handeling bezieling en rust aanwezig kan zijn. Niet langer word je geleidt door je patronen, gedachtegangen en obsessies. Alle stromingen binnen het Boeddhisme streven in essentie naar hetzelfde: de bevrijding van lijden.

Eenheid van lichaam en geest

Op een ingenieuze wijze werkt alles in ons samen. Het besef daarvan zijn we echter grotendeels kwijt geraakt. Veel mensen worstelen, zijn zich niet bewust van dat ze iets nastreven wat ongezondheid teweeg brengt. De eenheid van lichaam en geest is van nature in ons aanwezig. Mindfulness maakt ons er niet alleen bewust van maar stimuleert ook er steeds weer aandacht aan te geven in de drukte van alle dag.

Effecten van mindfulness

Vaak zijn we met meerdere dingen te gelijk bezig waardoor we ‘hier’ handelen en met onze gedachten ‘daar’ zijn. Nu leer je in het ‘hier en nu’ te zijn wat vraagt om acceptatie van wat zich aandient, niet te oordelen. Uit vele studies blijkt dat dit positief bijdraagt aan je eigen welzijnsbeleving door de volgende mogelijke effecten:

  • reductie van stress
  • betere concentratie
  • evenwichtiger reageren
  • rustiger lichaam
  • minder angst, depressie of pijn
  • heldere inzichten
  • positiever wereldbeeld
Hoe mindfulness werkt

Mindfulness kun je vertalen als aandachtstraining. In oefeningen richt je je aandacht op zowel je lichaam als op je geest. Je leert gevoelens, emoties en gedachten waarnemen zonder oordeel, zonder verplichting er iets mee te doen. Door er met je aandacht bij te blijven word je je meer bewust van wat werkelijkheid is en wat niet. Dit vraagt om regelmatig oefenen wat kan tijdens je dagelijkse activiteiten, alleen mediterend of in samenzijn met anderen.

Huidige ontwikkelingen

In de VS is mindfulness verder ontwikkeld binnen de wetenschap en de gezondheidszorg. Vele researchinstituten w.o. de Universiteit van Nijmegen doen onderzoek naar de effecten er van op de psychische en lichamelijke gezondheid. Door nieuwe inzichten in de neurologie en hersenonderzoek wordt er meer bekend over de wisselwerking tussen lichaam en geest. Vele effecten van mindfulness zijn inmiddels wetenschappelijk onderbouwd. De groeiende belangstelling er voor binnen bedrijven, organisaties en gezondheidsinstellingen is dan ook niet verwonderlijk.

Meer over het ontstaan

Thich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik, heeft een nieuwe vorm aan de oude leer gegeven. Hij noemt dat ‘geëngageerd Boeddhisme’. Zijn leef- en werkwijze vormde eind jaren '70 de inspiratie voor de Amerikaanse wetenschapper en arts, Jon Kabat Zinn, om een praktisch trainingsprogramma te ontwikkelen waarmee hij patiënten leerde om te gaan met chronische pijn, stress en depressies. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat zijn methode effectief was. Zijn methode werd al snel overgenomen en verder ontwikkeld.

Mijn eigen ervaringen

Al vele jaren beoefen ik meditatie en ervaar de heilzame uitwerking van ‘in het hier en nu zijn’. Mindfulness oefeningen stellen geen hoge eisen aan je en je kunt ze in je dagelijkse bestaan inpassen. De afgelopen jaren heb ik meerdere malen retraiteweken gedaan in Plum Village, de gemeenschap van Thich Nhat Hanh in zuid Frankrijk. Een week in zijn mindfulle gemeenschap zijn is heel bijzonder. Boeddhist hoef je er niet voor te zijn noch te worden. Mindfulness heeft mij een nieuwe bodem onder mijn bestaan gegeven waardoor mijn veranderingen een duurzaam karakter kregen.